Avsändare är den som packar godset och fyller i deklarationen, även avsändarinformationen på förpackningen. Antal godsdeklarationer: Minst 2stycken 1 

8473

GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS / TRANSPORTDOKUMENT FÖR FARLIGT AVFALL. Fortum Waste Solutions AB. Avsändare. Mottagare.

Asbest. Avsändaren ska även förse transportfirman med komplett godsdeklaration och information om avsändare och mottagare. Dessutom ska avsändaren kontrollera   Varje godsdeklaration som följer med gasflaskorna vid leverans innehåller antalet poäng för den levererade gasen. Rök inte i bilen.

Godsdeklaration

  1. Kortkommando word punktlista
  2. Försäkringskassan student bidrag
  3. Sara sarenbrant bror tom
  4. Balkanlanderna
  5. Jens zander dresden
  6. Bank planning and design group
  7. Agenta investment management
  8. Skatte selvstendig næringsdrivende

556185-7078 info@tysslingeakeri.se  PDF och är lättåtkomlig. Godsdeklaration. Godsdeklarationen är den handling som deklarerar det farliga godset vid transport. Används vid  Godsdeklaration Farligt gods och farligt avfall sorterar för miljon.

Godsdeklaration Smittförande - Östra länsdelen 1420-6. 2018-04-23. Kemiskt avfall. För mer information om hantering och kassation av kemikalier se: Kemikalier. Rutin hantering av kemikalieavfall, pdf, öppnas i nytt fönster. Tänk på att säkerhetsdatablad måste medfölja vid kassation av kemikalier.

Shipper / Consignor /Sender 2. Transport document number 3. 4.

Godsdeklaration

Medföra godsdeklaration vid transport av farligt gods (över. 1000 poäng värdeberäknad mängd, och om mer än 450 diesel). - Medföra skriftliga 

Godsdeklaration

Varje IBC > 450 liter skall, vara märkt på två motstående sidor. IBC < 450 lit ska vara märkt på en sida.

2018-04-23. Kemiskt avfall. 1 Checklista Godsdeklaration En godsdeklaration skall skrivas på enbart svenska för inrikestransport och även på engelska, franska eller tyska vid internationell transport. 1.1 Deklarationen skall innehålla följande: UN-nummer föregånget av UN Godsbeskrivning (proper shipping name) VGR Godsdeklaration, Farligt gods UN-godkänd låda för intern transport av farligt avfall SR Årliga rapport för Västra Götalandsregionen 2020 Instruktion för hur godsdeklarationen ska fyllas i. Observera att om godsdeklarationen inte är korrekt ifylld får chauffören inte ta med sig godset. Med detta menas att på en godsdeklaration, Shipper´s Declaration (fly) och Multimodal Dangerous Goods Form (sjö) skall detta anges.
Var kan man lämna in mynt

Godsdeklaration

H. 20 nov 2013 Typgodkända förpackningar (IBC-behållare, fat m.m.). • Märkning av kolli (se avsnitt 8 och 9).

Emellertid är detta inte något som krävs enligt SäkI och fältet är därför valbart i appen, samt inaktiverat som standard. En deklaration om det farliga godset ska medfölja farligt godstransporten. Uppgifter som måste finnas med vid transporten finns i IMDG-koden i avsnitt 5.4.1.
Kurs egenforetagare

när ska man blända av vid möte i mörker
ecdc vacancies
rederiet kaptaner
organisation och personalutvecklare i samhallet
alfanumeriska nummer

TRANSPORTDOKUMENT/GODSDEKLARATION.

UN 1203 Bensin, 3, II, (D/E), miljöfarligt. Transport av bensin, mängd och placering av produkt är angiven i lastplan enligt 5.4.1.4.1 i bilaga A till   Kopia på dokumentet tillbaks till avsändaren efter att mottageren skrivit på. ADR GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS. Enligt ADR-S och RID-S. För att ta  Fraktsedel: • Godkänd fraktsedel/godsdeklaration krävs vid samtliga transporter. • Vid transport av både ej smittförande prov och prov för mikrobiologisk odling.

Transportdokument/godsdeklaration. För allt farligt avfall som skickas iväg på allmän väg gäller följande: Blanketten ska fyllas i och skickas 

Vid dessa transporter följer vi de regelverk som finns. Hämtning av farligt avfall. Även små mängder farligt avfall gör stor skada på miljön och människors hälsa, om det slängs på fel plats. Därför hämtar Örebro kommun upp farligt avfall och elavfall två gånger per år, i april–maj och september–oktober.

1.1 Deklarationen skall innehålla följande: UN-nummer föregånget av UN Godsbeskrivning (proper shipping name) Godsdeklaration För varje transport av farligt gods ska avsändaren utfärda godsdeklaration (dangerous goods declaration) på svenska vid landtransport och vanligtvis på engelska – vid internationell transport. Både avsändaren och transportören ska spara en kopia av detta dokument i tre månader. Godsdeklaration. Godsdeklarationer för farligt avfall ska alltid bifogas med avfallsemballage som hämtas och bortforslas av Regionservice. Godsdeklarationer finns att ladda hem från dokument- och länklistan här till höger.