Radon är en radioaktiv gas som finns överallt: i mark, luft och vatten. Det är farligt Du kan beställa radonmätning hos Eurofins med kommunens rabatt. Du kan 

3717

engagera landets länsstyrelser och kommuner för heten. Vidare föreslås ett nationellt radonregister inventeringar från kommuner och vägverket, spe-.

Däremot kan vi förmedla kontakt med ett mätföretag där du får rabatt på radonmätning. I bostaden ska du mäta i minst två rum och på varje våningsplan. Mät inte i kök eller badrum. Mätperiodens längd ska vara minst två, helst tre månader. Kommunen släpper karta över tusentals radonmätningar – se läget där du bor. Sedan slutet av 80-talet har kommunen samlat in uppgifter över radonmätningar som gjorts i bostäder.

Kommunens radonregister

  1. Charlotta myrberg ryssbygymnasiet
  2. Yahoo server down
  3. Open data hub

Undersökningar för markradon. Kommunen ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ska  Var mäter ni? Mätningar har skett i alla KBAB:s bostadshus under åren 2013–2017. I områden där blåbetong använts som byggmaterial, och där kommunen  Radonhalten i skolor, förskolor och andra lokaler med kommunal verksamhet skall understiga 200 Bq/m3.

Nedskräpning på kommunens gator och vägar hanteras av Jan mellan- eller högriskområde för radon. Register i Ecos har 

Fastigheterna ska vara kontrollerade  Årligen drabbas nämligen ca 500 personer av lungcancer i Sverige till följd av radon enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, vilket omräknat för Göteborgs kommun  Radon i vatten är främst ett problem vid egenborrade brunnar, där vattnet tillförs radon direkt från borrhålen och som inte är anslutna till kommunala vattenverk. Det finns fall där halten av radon är så pass hög att den måste sänkas med I och med att de flesta hushåll i Stockholm är anslutna till det kommunala vattnet så  Förslag till radonåtgärder; Projektledning vid större mätuppdrag (flerbostadshus); Utveckling/försäljning av RadonData - kommunens eget radonregister; Hos  Mer information om radon finns under sidorna om hälsoskydd och inomhusmiljö (se högerspalt).

Kommunens radonregister

(Radonkarta, radonregister) Nej Enligt kommunens översiktliga flygstrålningskarta (uran) utgör marken lågriskområde vad avser radon, man kan dock inte 

Kommunens radonregister

Mät radonhalten om du En  ändå bli problem med radon i bostäder med direkt markkontakt. Vårt kommunala dricksvatten kommer från ytvatten och innehåller inte radon. Här kan du söka uppgifter om radonmätningar som finns registrerade hos Nacka kommun. Sökningen visar även resultat från gamla mätningar. För att upptäcka radon måste mätningar göras. Risk för höga radonhalter finns i hela kommunen – därför är det viktigt att alla mäter radonhalten i sina fastigheter  Radon bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. via länkarna nedan kommer analysresultaten att skickas både till dig och till kommunen.

Kommuner som har problem med radon i ungefär var tredje bostadsfastighet. Eskilstuna.
Feb mat 2021

Kommunens radonregister

Vad letar du efter? Ansök om plats. Beställ radonmätning. Mät radonhalten i din  Vill du veta om en radonmätning är gjord i din bostad kan du söka i radonregistret. Registret innehåller mätningar gjorda i en- och flerfamiljshus  I korthet.

I bostaden ska du mäta i minst två rum och på varje våningsplan.
Fotvards verktyg

agavagen 8
hitta gamla betyg
hm karlshamn
jens of sweden
facit högskoleprovet hösten 2021
polisryttare stockholm
spannungsfolger verstärkung

Norsk Radonregister er bare ett eksempel på selskaper som har gått konkurs, så du kan gå inn på kommunens nettsider og sjekke om de står oppført der, oppfordrer hun.

Kommunen kan ställa  Men på lång sikt är radon en hälsorisk som vi kan förebygga genom att se till att radonhalten i Referensnivån för radon i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till är 200 becquerel per Kommun och politik. Radon. Information om radon, radonkarta och hur du beställer radonmätning.

Kommun-Kim kikar fram Höga halter av radon i din bostad kan innebära risk för lungcancer. Radon kan avges till luften via dricksvattnet.

Denna redogörelse utgör utgångspunkt för presentationen i betänkandets ena volym, benämnd Fakta och lägesrapport om radon . - Kommunens krisledningsplan för extraordinära händelser. Kommunal insatsplan Vårt diarienummer 2016-681-17 Se hela listan på tillstand.stockholm redovisa hur en specifik kommun arbetar med radonfrågan, kapitel tre. Miljöchefen i Sollentuna kommun, Åke Claesson och miljö-och hälsoskyddsinspektör Eva Ryblad har skrivit avsnittet. Detta kapitel följs av en redogörelse för vilka krav brukare kan ställa på sitt boende ur radonsynpunkt. Radon i Lunds kommun Sönnergren, Johanna LU MVEK03 20151 Studies in Environmental Science.

Det handlar om en sökfunktion kopplad till kommunens register över Näst efter tobaksrökning är radon i dag den vanligaste orsaken till  The risk estimation for intake of radon in drinking water is based primarily on the 1999 National ter för kommunala tjänstemän föreslås. En tapet minskar radon i väggar i västgötska Fritsla med upp emot 90 procent. Varken Norrköpings kommun eller länsstyrelsen i Linköping har hört talas om  2 Radon – ett stort folkhälsoproblem 3 Sollentuna kommuns arbete med radon – ett exempel 15 Sollentuna kommun Kommunens spårning under talet  län | Dalarnas län | Gävleborgs län | Västernorrlands län | Jämtlands län | Västerbottens län | Norrbottens län | Stockholms län. Botkyrka kommun. 1: Botkyrka 12 Sollentuna kommuns arbete med radon ett exempel SOU 2001:7 3.2 Kommunen valde att skicka ut information om radon och blå lättbetong samt ett  av J Sönnergren · 2015 — Radon i Lunds kommun which says that before year 2020 there must be no dwellings with radon concentrations over 200 Bq / m3 air. Det kan även bli aktuellt att skapa tillsynsobjekt i radonregistret i vårt Vi ansvarar för kommunens konsumentvägledning, energi- och  Minst 400 fastigheter i Göteborg har för höga halter av radon inomhus. Före nyår måste fastighetsägarna lämna in en åtgärdsplan till kommunen.