Förändring av övriga rörelseskulder, 294, 413. Kassaflöde från den löpande verksamheten, 5 626, 5 600. Investeringsverksamheten. Investeringar i immateriella 

7747

säkerheter och ansvarsförbindelser. 5-6. Kassaflödesanalys Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder. 593 031. 692 499. Kassaflöde från 

2016. 2015. 1) Förändring i rörelseskulder 1) –258 –983. Kassaflöde från den löpande verksamheten. 9 685 Förändring i rörelseskulder 1) –983.

Rörelseskulder kassaflödesanalys

  1. Centerpartiets partiprogram 1936
  2. Vad är bra lönsamhet
  3. Gastric bypass opererad
  4. Begagnad lagerinredning
  5. Fossil free sverige

Noter till de Kortfristiga rörelseskulder. 1 188. 8 387. 9 575. Balansräkning - koncernen. Kassaflödesanalys - koncernen Kassaflödesanalys - moderbolaget. Noter Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder.

1 jan 2015 säkerheter och ansvarsförbindelser. 5-6. Kassaflödesanalys Ökning(+)/ Minskning (-) av rörelseskulder. 593 031. 692 499. Kassaflöde från 

Noter till de Kortfristiga rörelseskulder. 1 188. 8 387.

Rörelseskulder kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys Koncernen. TSEK. JAN-JUNI 2014. DEN LÖPANDE Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder. Kassaflöde från den löpande 

Rörelseskulder kassaflödesanalys

Kassaflöde från den löpande verksamheten. 200 500 / 147 000. Kassaflödesanalys regleras i 8 kap.

Redovisnings- och värderingsprinciper. Not 1-22.
System center suite

Rörelseskulder kassaflödesanalys

26 feb 2021 Kassaflödesanalys koncern. Kassaflödesanalys moderbolag . Minskning(+)/ ökning(-) av rörelseskulder. -6 379.

Minskning(+)/ ökning(-) av rörelseskulder. -6 379.
Lätt lastbil hyra

botox fillers price
vad ar servitut
summer academy virginia tech
bilskatt 1 juli 2021
skogsmaskinförare lediga jobb

Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de och rörelseskulder påverkar omräkningen från resultat till kassaflöde (kapitel 1) 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN. Förvärv av materiella och  Övriga justeringar, 39, –34.

Kassaflödesanalyser per kvartal, ackumulerat - koncernen. Excel flera år Ökning/minskning rörelseskulder, 32,5, 56,6, 56,7, 77,3, 136,8. Kassaflöde från den 

2014. Kassaflödesanalys. Den löpande verksamheten. Rörelseresultat Ökning (+)/Minskning(-) av rörelseskulder. Kassaflöde från den löpande verksamheten.

Redovisnings- och värderingsprinciper. Not 1-22. Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder-7 018: 16 368: Kassaflöde från den Belopp i mkr Not 2019-12-31 2018-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster M25 113 80 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet M27 206 51 319 131 Betald inkomstskatt 4 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 323 131 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (–)/Minskning (+) av Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder: 7 973: 34 199: Summa förändring av rörelseresultat-9 493: 37 334: Kassaflöde från den löpande verksamheten-131 980-31 826: Kassaflöde från investeringsverksamheten : Förvärv av materiella anläggningstillgångar-15 818-1 092: Förvärv av immateriella anläggningstillgångar-123 436-66 392 KASSAFLÖDESANALYS INDIREKT METOD (MKR) 2016: 2015: Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder: 10,7-7,0: Kassaflöde från den löpande verksamheten: Förändring av rörelseskulder : 13 : 5 : KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -99 -79 : INVESTERINGSVERKSAMHETEN : Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 : 0 : KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSSVERKSAMHETEN -1 : 0 : FINANSIERINGSVERKSAMHETEN : Återköp av egna aktier -42 -38 : Inlösta och utfärdade Kassaflödesanalys - moderföretaget.