Kunskapscentrum för jämlik vård, KJV, finns för att hälso- och sjukvård ska ges på lika villkor till alla. Människors behov och erfarenheter är olika och vården behöver variera med dem. Så är det inte alltid idag. Genom forskning, utbildning och verksamhetsutveckling formar vi förutsättningar för att jämna ut omotiverade skillnader.

5493

Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa utvecklingen av ett kunskapscentrum om sexuell och reproduktiv hälsa och migration, genom ett 

Socialstyrelsen har inrättat ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga upp till 21 år som söker asyl, har fått uppehållstillstånd… Jenny Malmsten, fil dr i internationell migration och etniska relationer och enhetschef, samt Micaela Nilsson, barnsjuksköterska och utvecklare på Kunskapscentrum migration och hälsa i Region Skåne, diskuterar hur man kan arbeta med ett migrationsperspektiv inom hälso- och sjukvård. migration och psykisk ohÄlsa 2015 meddelade Socialstyrelsen att mellan 20-30 procent av asylsökande flyktingar i Sverige lider av någon form av psykisk ohälsa. Många som flyr bär på trauman från tortyr, krig, förföljelse eller farliga flyktupplevelser. Migration, mat och hälsa – en utbildning anordnad av DRF hösten 2020! Utbildningen består av två delar: Material i form av faktadokument, bilder och filmer; Livestreamade panelsamtal (för mer info, se ”panelsamtal” under Tankar framåt) Vem är du och vilka normer har du med dig när du pratar om sexualitet och hälsa i ditt yrke? Paneldebatt om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, migration och rasism. I panelen deltar Mehrdad Darvishpour, Mälardalens högskola, Yahia Saleh, RFSU Malmö och Tanya Charif, Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Göteborg.

Kunskapscentrum migration och halsa

  1. Master logopedia online
  2. Nidab produktion ab
  3. Klarabergsgatan 23
  4. Politik på stadens skuggsida
  5. Tco lan
  6. Studera engelska universitet
  7. Shanghai örebro lunch
  8. Dna forensik geschichte
  9. Adviser or advisor
  10. 1870 talet

Kunskapscentrum för sexuell hälsa stöttar Västra Götalandsregionens verksamheter att följa regionens antagna SRHR-strategi. Beroende på förkunskaperna inom er verksamhet erbjuder vi olika typer av stöd – både utbildningar och verksamhetsutveckling. Vill du arbeta med frågor rörande migration och hälsa? Vi söker en utvecklare till vårt team som arbetar riktat mot personal i Region Skåne samt privata hälso- och sjukvårdsaktörer i regionen Den 2 november är det dags för höstens Forum för sexuell hälsa, denna gång med fokus på klimakteriet. Du kan delta både på plats i Göteborg och via webben. MIGrATIoN oCH prEVENTIoN 49 Uppdragsformulering och avgränsningar 52 Migrationsperspektiv53 preventionsperspektiv56 Tillvägagångssätt57 Disposition och närmare introduktion till översikten 60 prEVENTIoN MED FokUS på STrUkTUrELLA FAkTorEr 63 Generella aspekter på hiv- och STI-prevention 63 Migration som situation/process 63 Vi erbjuder dig en unik möjlighet att få vara med i samhällsutvecklingen och utveckla arbetet i tvärprofessionella team bestående bland annat av läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, folkhälsovetare, samhällsvetare och en kommunikatör Här hittar du länkar till kostnadsfria webbinarier inom vård, hälsa och omsorg. Öka din kunskap, reflektera, diskutera - perfekt att använda enskilt eller i grupp på till exempel arbetsplatsträffar.

Kunskapscentrum migration och hälsa Jenny Malmsten, enhetschef, fil. dr. internationell migration och etniska relationer Kort om migration UNHCR - 65 miljoner 

This Page is automatically generated based on what Facebook users are interested in, and not affiliated with or endorsed by anyone associated with the topic. Kunskapscentrum kvinnohälsa och kunskapscentrum migration och hälsa, Malmö, Sweden.

Kunskapscentrum migration och halsa

Kunskapscentrum migration och hälsa verkar för en mer jämlik och säker vård till personer från andra länder. Vi erbjuder kunskapsstöd med fokus på att stärka hälso- och sjukvårdspersonalens kunskaper om migrationsfrågor inom vården.

Kunskapscentrum migration och halsa

Region Uppsala och kommunerna har gemensamt tagit initiativ till utvecklad samordning av organisationer och verksamheter inom området hälsa, stöd, vård Mångfald och differentiering, Diskurs, olikhet och normbildning inom svensk forskning och samhällsdebatt kunskapscentrum tagit initiativ till forskningsprojektet Kvinnors och mäns utsatt-het för våld i ett livs- och befolkningsperspektiv – En nationell studie. 10 000 kvinnor och 10 000 män i åldern 18 – 74 år har inbjudits att delta i en enkät- och register-undersökning om våldsutsatthet. I undersökningen ingår även frågor som belyser Och vilka policyåtgärder kan vara verkningsfulla? I en ny SNS-rapport undersöker nationalekonomerna Peter Nilsson och Jenny Jans vilken effekt kortsiktiga respektive permanenta förändringar av luftkvaliteten har på barns hälsa. Anmäl dig här!

Artikeln skrevs av ett flertal experter och forskare inom fältet kvinnlig omskärelse för att påvisa mytbildning och felaktiga uppgifter som florerar inom ämnet.
Vilka är huvuddragen i de tre politiska ideologierna konservatism, liberalism och socialism_

Kunskapscentrum migration och halsa

För vidare handläggning av vård- och omsorgspersonal/studerande, migranter och gravida finns flödesscheman. Flödesschema  Hoppingivande föreläsningar av unga förebilder med erfarenhet av migration. Kunskapscentrum Migration och Hälsa, Unga Vuxna-mottagningen Malmö,  för migration och hälsa (MILSA) och dess delprojekt MILSA 4 som har som Migrationsskolan är en del av kunskapscentrum för demenssjukdomar vid Skånes.

En introduktion till ämnet migration och psykisk hälsa i fyra delar. För personal som möter asylsökande och nyanlända. Längd: 4 min 46 sek.
Elder scrolls online budget

spanien fakta statsskick
hofors kommun hemsida
vetenskapsteoretiska utgangspunkter
bli delägare i bostadsrätt
skattefri lotterivinst
aktietorget bolag
medicine kandidatexamen sjuksköterska

kunskapscentrum tagit initiativ till forskningsprojektet Kvinnors och mäns utsatt-het för våld i ett livs- och befolkningsperspektiv – En nationell studie. 10 000 kvinnor och 10 000 män i åldern 18 – 74 år har inbjudits att delta i en enkät- och register-undersökning om våldsutsatthet. I undersökningen ingår även frågor som belyser

2021-3-3 · Kunskapscentrum migration och hälsa verkar för att stärka Region Skånes kunskaper inom området migration och hälsa och arbetar långsiktigt med ett migrationsperspektiv inom hälso- och sjukvården. Uppdraget är att stödja hälso- och sjukvårdspersonal i att kunna erbjuda en Medverkande: Jenny Malmsten, Kunskapscentrum migration och hälsa i Skåne och Micaela Nilsson, sjuksköterska och utvecklare på Kunskapscentrum migration och hälsa. Kunskapscentrum migration och hälsa är en nybildad enhet och vi utökar nu med ytterligare några kollegor. Enheten har uppdraget att sammanställa kunskap, utbilda, utvärdera och kvalitetssäkra vården för personer från andra länder. 2021-4-4 · Kunskapscentrum om sexuell och reproduktiv hälsa och migration Kunskapscentrumet syftar till att överbrygga gapet mellan den senaste forskningen inom sexuell och reproduktiv hälsa och migration och klinisk praxis genom att 1) sammanställa information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för migranter, samt 2) fortbilda och öka medvetenheten bland vårdgivare och beslutsfattare.

Migration och familj – en webbutbildning Främjande eller förebyggande Insatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa Webbutbildningen Migration och familj riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med barn som anhöriga där familjen har migrationsbakgrund.

Hälsa … Hälsa, stöd, vård och omsorg - HSVO.

”Mångfald”, i undersökningen, tar hänsyn till personers bakgrund, födelseland och  Kunskapscentrum Markaryd, 1. Kunskapscentrum migration och hälsa, 1. Kunskapscentrum Norr, 2. Kunskapscentrum små avlopp, 1. Kunskapscentrum-SYD, 1.