at fældning af træer ikke skader eventuelle ynglende eller rastende flagermus i området. For nærmere beskrivelse af, hvilke hensyn der bør tages til eventuelle forekomster af flagermus henvises til Forvaltningsplan for flagermus som bl.a. kan findes og downloades på Miljøstyrelsens hjemmeside.

2364

Forvaltningsplan for flagermus. Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og deres levesteder. Validering af jordbundsdata. Pesticidfølsomme sandjorder - værkstedsområde Grindsted. Rapoort om KUPA-sand og muligheden for udpege sandjorde, som er følsomme over for nedsivning af pesticider.

For nærmere beskrivelse af, hvilke hensyn der bør tages til eventuelle forekomster af flagermus henvises til Forvaltningsplan for flagermus som bl.a. kan findes og downloades på Miljøstyrelsens hjemmeside. By- og Landskabsudvalget sultere i væsentlige påvirkninger af bestande af flagermus. Klagenævnene har vurde-ret, at der i væsentlighedsvurderingen ikke er gennemført en tilstrækkelig undersø-gelse af påvirkningen af flagermus, og der henvises til Forvaltningsplan for flagermus (Naturstyrelsen, Miljøministeriet 2013) samt faktiske årstidsundersøgelser.

Forvaltningsplan for flagermus

  1. Revisor lone nordskov
  2. Window for bathroom

01 . Godkendt af. Carsten Rosted . Udgivet.

Forvaltningsplan for flagermus Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og deres levesteder. Udgivet af: Naturstyrelsen, Miljøministeriet 2013 Forfattere: Julie Dahl Møller, Hans J. Baagøe og Hans Jørgen Degn Med bidrag af Erling Krabbe, Naturstyrelsen Lay-out: Monsoon Graphic Interpretation Fotos: H. J. Baagøe J.Gebhard

Udgivet af: Naturstyrelsen, Miljøministeriet 2013 Forfattere: Julie Dahl Møller, Hans J. Baagøe og Hans Jørgen Degn Med bidrag af Erling Krabbe, Naturstyrelsen Lay-out: Monsoon Graphic Interpretation Fotos: H. J. Baagøe J.Gebhard Ny forvaltningsplan skal sikre, at flagermus beskyttes og trives i den danske natur. Ny forvaltningsplan skal sikre, at flagermus har gode levevilkår, yngle- og overvintringsområder, så flagermusarterne bevares som en del af den danske fauna. Kilde: Forvaltningsplan for flagermus Flagermus i huset?

Forvaltningsplan for flagermus

FORVALTNINGSPLAN FOR KONGSØYA, HELLØYA OG SKARHOLMEN NATURRESERVAT Forfattere: Ørjan W. Jenssen, Hanne Henriksen og Jan Erik Knutsen, Fylkesmannen i Finnmark Oppsummering: Kongsøya, Helløya og Skarholmen naturreservat ble vernet i 1983 som en del av verneplan for fuglefjell i Finnmark.

Forvaltningsplan for flagermus

Buildings etc.

Biolog Katrine Hulgard er guide på turen og fortæller undervejs om de spændende pattedyr. 26. august 2020 21:00 - 22:00 . Ved hjælp af bat-detektorer lytter vi efter flagermusenes sonarkald og får måske et glimt af dem. Medbring lygte eller pandelampe.
Redovisningskonsult lon

Forvaltningsplan for flagermus

Men flere af Baagøes data netop fra områderne omkr. henvises til Forvaltningsplan for flagermus som bl.a. kan findes og downloades på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Klagenævnene har vurderet, at der i væsentlighedsvurderingen ikke er gennemført en tilstrækkelig undersøgelse af påvirkningen af flagermus, og der henvises til Forvaltningsplan for flagermus (Naturstyrelsen, Miljøministeriet 2013) samt faktiske årstidsundersøgelser.
Geographical indications registry

samarbetspartners skistar
nyheter hisingen
stationär dator paket
hur lång tid tar det att bli frisk från corona
gymnasium lidingo
baby boom corona sverige
fortnox aktie di

Flagermus i huset. Spelflyktsinventering och sommarkontroll Nationell förvaltningsplan för vildsvin, reviderad version Kungsörn Nationell förvaltningsplan för 

17-05-2013 Slagelse Kommune har igangsat en større kortlægning af flagermus i kommunen, som vil finde sted over en treårig periode fra 2019-2021. I perioden primo-medio juli 2019 blev der opsat 60 stationære flagermusdetektorer, der hver over en nat registrerede alle forbipasserende flagermus. i nacellehøjde (jf. anvisningerne i Naturstyrelsens forvaltningsplan for flagermus). 9.

Forvaltningsplan for flagermus Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og deres levesteder. Udgivet af: Naturstyrelsen, Miljøministeriet 2013 Forfattere: Julie Dahl Møller, Hans J. Baagøe og Hans Jørgen Degn Med bidrag af Erling Krabbe, Naturstyrelsen Lay-out: Monsoon Graphic Interpretation Fotos: H. J. Baagøe J.Gebhard

og igen fra ultimo april). For at tage mest muligt hensyn til eventuelle flagermus, oplyser Rambøll at de fældede træer vil blive inspiceret efter fældning. Hvis det viser sig, at et eller flere af træerne har fungeret som Forvaltningsplan for kirkeugle.

Klagenævnene har vurderet, at der i væsentlighedsvurderingen ikke er gennemført en tilstrækkelig undersøgelse af påvirkningen af flagermus, og der henvises til Forvaltningsplan for flagermus (Naturstyrelsen, Miljøministeriet 2013) samt faktiske årstidsundersøgelser. FORVALTNINGSPLAN FOR KONGSØYA, HELLØYA OG SKARHOLMEN NATURRESERVAT Forfattere: Ørjan W. Jenssen, Hanne Henriksen og Jan Erik Knutsen, Fylkesmannen i Finnmark Oppsummering: Kongsøya, Helløya og Skarholmen naturreservat ble vernet i 1983 som en del av verneplan for fuglefjell i Finnmark. Forvaltningsplan for spættet sæl (Phoca vitulina) og gråsæl (Halichoerus grypus) i Danmark Forvaltningsplanens målsætning er at sikre sælerne optimale levevilkår og robuste bestande samt at sikre deres beskyttelse og overlevelse, bl.a. ved at fastsætte retningslinjer for forvaltning af sælerne i forhold til fiskeri (Jepsen 2005). Forekomst af flagermus ved ni udvalgte vindmøller vil blive overvåget i de to første driftsår med henblik på at afklare, om der er behov for at indføre et periodisk møllestop på nætter med vindhastigheder under 5 m/s i møllernes navhøjde i perioden 15. juli til 15. oktober i henhold til anbefalingerne i Miljøstyrelsens ’Forvaltningsplan for flagermus’.