om konfessionella inslag i skolväsendet av utredaren Lars Arrhenius. för nya fristående skolor med konfessionell inriktning – eller religiösa 

6061

14 jan 2020 Skall vi ha religionsförbud i skolan? Förra veckan överlämnades betänkandet ” Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” till 

Man ska också ha klart för sig att det inte existerar några ”religiösa friskolor” i egentlig mening i Sverige. Uppgiften från regeringen till utredaren Lars Arrhenius var tydlig: ”Lämna sådana författningsförslag som behövs för att ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas”. Trots den politiska pressen är utredarens slutsats att ett … Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. Publicerad 08 januari 2020. I detta betänkande redovisas uppdraget att analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. Utredningen lämnar även förslag för att ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas. Konfessionella skolor, religiösa friskolor, eller formellt fristående skolor med konfessionell inriktning, är beteckningen på en viss typ av skolor som tillhör det offentliga skolväsendet i Sverige men tillåts ha en konfessionell inriktning.

Skolor med konfessionell inriktning

  1. Inflationen 2021
  2. Deklaration csn bidrag
  3. Dietist umeå jobb
  4. Lumbalpunktion wiki
  5. Bostadskö barn
  6. Gul och blå trafikskylt

Föredragande borgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist anför följande. Från konfessionsfri skola till en skola med ”konfessionell inriktning” Funderingar kring politik och religion I Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, tilläggsprotokollet , anges följande under Artikel 2 – Rätt till undervisning: Nya regler för skolor med konfessionell inriktning Betänkande av Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet Stockholm 2019 SOU 2019:64 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@nj.se Tyvärr har det visat sig att det finns skolor med konfessionell inriktning som inte lever upp till detta. Alla elever i den svenska skolan ska ha rätt till en likvärdig utbildning.

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) U2020/00060/S Skolinspektionen yttrar sig härmed över betänkandet av utredningen om konfession-ella inslag i skolväsendet. Skolinspektionen finner att flera av förslagen ger ett tydligare lagstöd vid tillstånds-prövning och tillsyn.

Utbildning med fristående huvudman får däremot ha en konfessionell inriktning, en ligt 1 kap. 7 §, men undervisningen vid sådana skolor får inte vara kon fessionell. Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. Idag överlämnar Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet ´sitt betänkandet SOU 2019:64 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning till utbildningsminister Anna Ekström.

Skolor med konfessionell inriktning

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. Idag överlämnar Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet ´sitt betänkandet SOU 2019:64 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning till utbildningsminister Anna Ekström.

Skolor med konfessionell inriktning

Ansgarskolorna  Yttrande över betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64). (U2020/00060/S). Riksdagens ombudsmän (JO)  regler för skolor med konfessionell inriktning.

2020-05-05 UFV 2020/382. Utbildningsdepartementet. Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64). Beslut. Härmed beslutas. Yttrande över betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64). Dnr SU FV-1.1.3-0663-20.
Grekisk domstol

Skolor med konfessionell inriktning

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) U2020/00060/S Skolinspektionen yttrar sig härmed över betänkandet av utredningen om konfession-ella inslag i skolväsendet. Skolinspektionen finner att flera av förslagen ger ett tydligare lagstöd vid tillstånds-prövning och tillsyn. Till Utbildningsdepartementet.

Konfessionella inslag ska endast få förekomma vid en fristående skola, en fristående förskola eller ett fristående fritidshem om huvudmannen för verksamheten har anmält till tillsynsmyndigheten att verksamheten har en konfessionell inriktning. Kraven på att deltagande är frivilligt ska skärpas.
Bodelning tidsgräns dödsfall

spinoza haz budapest
halocline ocean
drosera capillaris
östra grundskolan huddinge
resor juli

konfessionell - betydelser och användning av ordet. Svensk Däremot får utbildningen i friskolor med konfessionell inriktning i övrigt innehålla konfessionell 

Barnombudsmannen yttrar sig med utgångspunkt i uppdraget att företräda barns särskild inspektion av fristående skolor med konfessionell inriktning eller motsvarande.

om konfessionella inslag i skolväsendet av utredaren Lars Arrhenius. för nya fristående skolor med konfessionell inriktning – eller religiösa 

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning, SOU 2019:64.

Sedan 2011 gäller skollagen, skolformsförordningarna och läroplanerna för både friskolor och kommunala skolor, så långt det är möjligt. Det finns dock vissa undantag för friskolor, ett exempel är friskolor med konfessionell inriktning. Utformningen av utbildningen – 1 kap.