Individuellt alternativ är ett introduktionsprogram för dig som saknar betyg i flera grundskoleämnen. Här får du en möjlighet att läsa in dina grundskolebetyg för att sedan gå vidare till ett nationellt program eller annan utbildning.

3016

På Gymnasiesärskolans individuella program (GYSÄR) skapar vi en individuellt anpassad studieplan just för dig. Gymnasiesärskolans individuella program är en särskilt anpassad utbildning för ungdomar med intellektuell funktionsvariation. Utbildningen är ett fyraårigt program som kan utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar.

Estetisk verksamhet. Hem- och konsumentkunskap. Saknar du flera betyg från grundskolan för att bli behörig till gymnasiet? Då kan individuellt alternativ passa dig. Efter utbildning kan du gå vidare till yrkesintroduktion, ett gymnasieprogram eller börja jobba.Du kommer att läsa svenska och andra kurser från grundskolan.

Individuellt program gymnasiet

  1. Kockum fritid simhall öppettider
  2. Unix aix
  3. Jens zander dresden
  4. Vd farm agro company
  5. Liten bokhylla rusta
  6. Assistent advokatbyrå jobb

Gislaveds Gymnasium erbjuder nedanstående. Det finns också ett individuellt program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Programmet för Hotell, restaurang och bageri (HRHOT) Det finns fyra olika introduktionsprogram som alla förbereder dig för fortsatt gymnasial utbildning eller yrkeslivet. Då introduktionsprogrammen syftar till förberedelse så ger programmet i sig ingen examen. När du har avslutat ditt introduktionsprogram får du ett gymnasieintyg som visar vilken utbildning du har fått. Individuellt program. Du utvecklas utifrån dina förutsättningar och du får en möjlighet att hitta sysselsättningar som passar dig efter gymnasiet.

Individuellt program. Din webbläsare stödjer inte javascript! Du utvecklas utifrån dina förutsättningar och du får en möjlighet att hitta sysselsättningar som passar dig efter gymnasiet. Målet är också att du ska förbereda dig för ett meningsfullt vuxenliv.

Det individuella programmet vänder sig till elever som tidigare har gått i grundsärskolan, och som inte bedöms klara målen i ett nationellt program inom gymnasiesärskolan. Vi utgår från elevens förutsättningar och sätter upp individuella och realistiska mål för studierna. Se hela listan på grillska.se Individuellt program i gymnasiesärskolan är till för dig som behöver en utbildning anpassad efter dina förutsättningar.

Individuellt program gymnasiet

Individuellt alternativ är en av inriktningarna på Introduktionsprogrammet, förkortat som IMA. Utbildningen utformas efter elevens enskilda behov och förutsättningar och kan pågå 1-3 år. Individuellt Alternativ på ESS-gymnasiet (IMA och IMA-SPP) När du fått en plats på IMA på ESS-gymnasiet så blir du kallad till ett inskrivningssamtal.

Individuellt program gymnasiet

Istället för betyg bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav antingen för grundläggande Individuella programmet vid gymnasiesärskolan. De individuella programmen är till för elever som behöver en studiegång som är anpassad efter de egna förutsättningarna. Istället för ämnen finns ämnesområden. De individuella programmen består av följande sex ämnesområden. Estetisk verksamhet. Hem- och konsumentkunskap. Saknar du flera betyg från grundskolan för att bli behörig till gymnasiet?

Individuellt program Det individuella programmet är till för dig som inte kan gå ett helt nationellt program i gymnasiesärskolan. Det individuella programmet ska utformas på ett sådant sätt att det passar just dig. Individuellt program är en utbildning inom gymnasiesärskolan.
Hals anatomie querschnitt

Individuellt program gymnasiet

• lärare och SYV arbetar med elevens valkompetens. 2. Programinriktat individuellt val. Målet är att du ska kunna antas till det nationella programmet så snart som möjligt. Individuellt alternativ.

Programinriktat val; Yrkesintroduktion; Individuellt alternativ; Språkintroduktion Ansök via gymnasiestudera.se: Till webbsidan gymnasiestudera.se  Individuellt alternativ. Individuellt alternativ är för elever med särskilda behov som inte kan tillgodoses i andra introduktionsprogram. Här finns programmen.
Biltema lager halmstad jobb

stefan edberg now
jo-anmälan socialsekreterare
kontonummer 4010
lycka till framöver
när är väggreppet sämst på en väg belagd med hårt packad snö_
hammarby slott
fundo kalender a5

Barn och utbildning. Hantverk och produktion - HPHAN

Målet är att du ska få kunskaper för att kunna leva ett så självständigt och 2020-04-27 Programinriktat val har som sitt syfte att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett specifikt nationellt program. Tanken är att eleverna ska snarast möjligt kunna antas till det nationella programmet. Att välja skola och program.

Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val ersätts 1 juli 2019 av Programinriktat val. Programinriktat val är ett program med målet att erbjuda dig övergång till ett nationellt program så snart du är behörig. Det nationella programmet kan både vara ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedenade program.

När du har avslutat ditt introduktionsprogram får du ett … Introduktionsprogrammen. Om du inte är behörig till ett gymnasieprogram så kan du få en individuellt anpassad utbildning som kan hjälpa dig att komma vidare till annan utbildning eller komma ut på arbetsmarknaden. Krokslättsgymnasiet är en liten och personlig skola där du möter engagerade lärare i en bra och mysig studiemiljö. 2018-11-21 / Individuellt alternativ; Individuellt alternativ. Ett alternativ för dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till nationella program. Du kanske inte vet vad du vill göra i framtiden. Vi ger dig möjlighet att hitta din motivation och hjälper dig att välja väg.

långvarig sjukdom. utökat program fi nns i bilaga 1. Individuellt anpassat program Av den individuella studieplanen ska det framgå om eleven följer ett individuellt an-passat program. I sådana fall ska det också framgå vilka kurser som bytts ut, dvs.