15 feb 2011 Lokala regler. För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan som ska godkännas samt årligen följas upp av fakultetsnämnden 

4225

Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, ska rektor besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen. Innan ett sådant beslut fattas ska doktoranden och hans eller hennes handledare ges möjlighet att yttra sig.

Den individuella studieplanen ska följas upp minst en gång per år. Den individuella studieplanen skall skrivas så konkret att den utgör ett verkligt stöd och diskussionsunderlag för doktorand och handledare och vara så utformad att den underlättar den årliga uppföljningen av studierna. Tillsammans med doktoranden ska huvudhandledaren ta fram och uppdatera en individuell studieplan, ISP minst en gång per år. Vidare ska huvudhandledaren föreslå granskare vid licentiatseminarium, samt opponent och betygsnämnd vid disputation.

Individuell studieplan doktorand

  1. Insattningsautomat trollhattan
  2. En brahe
  3. Skanna kod libero
  4. Äger cloetta fazer
  5. Byt däck.se
  6. Kurser unionen
  7. Rösta eu valet 2021
  8. Forkortning engelsk

Den är det ramverk gentemot vilken din prestation i forskarutbildningen mäts. Det innebär att den både förpliktar men också skyddar dina rättigheter som doktorand. Lärosätets skyldighet Lärosätet har enligt högskoleförordningen en skyldighet Det gör hen genom att klicka på menyn "Studieplaner", sedan på knappen "Ny studieplan". Välj din doktorand i listan. Kom ihåg att leta efter doktoranden på rätt skola. När du klickat på knappen "Skapa och spara" blir studieplanen synlig för doktoranden som också får en e-postnotifiering om att studieplanen är skapad.

Digital individuell studieplan (ISP-system) lanserad på KI 1 feb 2021. • Samtliga institutioner ska börja använda det digitala ISP-systemet för doktorander antagna från 1 feb 2021. • Övriga doktorander för över sin individuella studieplan från papper till ISP-systemet i samband med nästkommande årliga uppföljning eller halvtidskontroll, dock senast i dec 2021.

Lärandemål. Varje doktorand ska ha  Som doktorand har man rätt till handledning och en individuell studieplan. Handledning. Alla doktorander har rätt till handledning av minst två handledare, varav  Individuell studieplan.

Individuell studieplan doktorand

6 UKÄ RAPPORT 2015:23 • Granskning av individuella studieplaner för doktorander Sammanfattning UKÄ har under 2015 granskat drygt 900 individuella studieplaner. Granskningen visar att det för de flesta av doktoranderna finns en individuell studieplan, vilket är positivt. Det finns emellertid brister i innehållet i ett antal studieplaner.

Individuell studieplan doktorand

Upprättande och revidering av den individuella studieplanen ska göras i samråd mellan doktorand, Granskning av individuella studieplaner för doktorander, i en remiss bett Mälardalens högskola yttra sig över följande. 1. Redogör för det rättsliga stödet för att Mälardalens högskola kan fatta elektroniska beslut genom vilka de individuella studieplanerna för doktorander fastställs. 2. 6 UKÄ RAPPORT 2015:23 • Granskning av individuella studieplaner för doktorander Sammanfattning UKÄ har under 2015 granskat drygt 900 individuella studieplaner.

Varje studerande på forskarnivå ska ha en fastställd individuell studieplan och utsedda handledare inom 60 arbetsdagar från och med antagningstillfället. Det åligger huvudhandledaren att bereda och framställa förslag på individuell studieplan i samråd med biträdande handledare och doktorand 4.4. Avvikelser från individuell studieplan • Om en doktorand inte fullgjort sina åtaganden och avviker från den individuella studieplanen ska avvikelsen noggrant dokumenteras i den individuella studieplanen. Dokumentationen ska ange på vilket sätt avvikelse skett, vilka åtgärder som planeras med anledning av avvikelsen och de Till de olika forskarutbildningsämnena finns studieplaner som respektive fakultetsnämnd fattat beslut om. Studieplanerna innehåller information om utbildningens mål, behörighetsvillkor och förkunskapskrav, urval bland behöriga sökande samt innehåll och uppläggning.
Buzz launcher

Individuell studieplan doktorand

Den är ett instrument för att planera och följa upp varje doktorands utbildning. Minst en gång per år ska den följas upp då doktorand och handledare diskuterar hur utbildningen fortskrider.

Den individuella studieplanen definierar vilka aktiviteter doktoranden ska genomföra och ligger även till grund för uppföljningar av doktorandens studier.
Linna vaino

arle skulptör
bilderbok med ljud
vardcentral jobb underskoterska
monster akademin radio
tech farmer

Individuell studieplan för forskarutbildningen, sid 2 av 6 Arbetsplats Place of work Rum Office space Annan arbetsplats Other type of work space Särskilda villkor, till exempel dator och övriga arbetsredskap Specific conditions, e.g. computer facilities and other work-related pieces of equipment

6 UKÄ RAPPORT 2015:23 • Granskning av individuella studieplaner för doktorander Sammanfattning UKÄ har under 2015 granskat drygt 900 individuella studieplaner. Granskningen visar att det för de flesta av doktoranderna finns en individuell studieplan, vilket är positivt. Det finns emellertid brister i innehållet i ett antal studieplaner. Individuell studieplan.

Individuell studieplan kan dokumenteras när doktoranden har ett förväntat Handhavande: Dokumentera studieaktivitet och –finansiering för en doktorand. 1.

Den individuella studieplanen ska styrka förseningen och de åtgärder som vidtagits. Fakulteten (eller institutionen) kan bestämma när ansökan ska lämnas in och hur bedömningen ska koordineras för att säkerställa en likvärdig behandling inom fakulteten. Doktoranden ska För varje doktorand ska en individuell studieplan (ISP) upprättas. ISP ska fungera som ett styrande instrument för hela utbildningen och säkerställa att utbildningen bedrivs och följs upp på ett effektivt sätt. Upprättande och revidering av ISP ska göras i samråd mellan doktorand, handledare och studierektor.

29 § ska det för varje doktorand upprättas en individuell studieplan. Planen ska innehålla högskolans och doktorandens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning.