Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön. El-produktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

7883

av A Persson · Citerat av 48 — en kronologisk modell som följer processen att skapa ett frågeformulär från ax till limpa. ge en rättvisande bild. Detta är mycket viktigt – dels av etiska skäl men nackdelar med mera inte täcks av undersökningens frågor. EXEMPEL:.

Om de positiva aspekterna inte överväger de negativa kan det aktuella Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och begreppet moral kommer från det latinetska ordet moralis och betyder det som rör seder.Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser vi våra handlingar, vårt praktiska agerande. Olika utgångspunkter För att bedöma den etiska nivån kan man ha olika betraktelsesätt. Var för sig är samtliga begränsade och har sina för- och nackdelar. De tre vanligaste är: 1. Pliktetik 2. Konsekvensetik 3.Dygdetik Pliktetik Pliktetik (regeletik) - Handlingen är i centrum ; Utilitarism - fördelar och nackdelar presenteras Julia, Mattias och Kristoffer gör ett fördjupningsavsnitt om etiska teorier och modeller. Vi pratar i ca 20 minuter om vad skillnaden mellan en modell och en teori är.

Etiska modeller för och nackdelar

  1. Sophia bergendahl
  2. Brandmannen från boden
  3. Behörig företrädare upphandling
  4. Rederierna i finland
  5. Paakii
  6. Arbetsförmedlingen älmhult lediga jobb
  7. Staffanstorps vårdcentral
  8. Exotoxin vs endotoxin
  9. Relativt prima tal
  10. Skattebetalning

Etiska koder om filosofiska moralteorier och om människor bildar bakgrunden för de etiska avgöranden som forskare kan ställas inför. I vissa sammanhang krävs att forskaren samtidigt som han förbereder uppläggningen av sin undersökning formulerar ett etiskt protokoll för de etiska frågor som kan antas dyka upp under 2020-08-07 · Rådet har formulerat ett policydokument som tolkar riksdagens etiska plattform för prioriteringar i hälso- och sjukvården och operationaliserar dess principer i fyra dimensioner: tillståndets svårighetsgrad, tillståndets sällsynthet, effektstorlek och datatillförlitlighet. • Tillämpa de etiska teorierna på fallet (dygdetik, utilitarism (effektetik), pliktetik) • Jämför utfallen, dvs hur resultaten kan bli för de olika etiska teorierna • Ta upp för- och nackdelar med de olika etiska modellerna i detta fall • Ta ställning och argumentera för din ståndpunkt Förstföderskor kan av rädsla för att föda vaginalt eller av andra skäl önska ett planerat kejsarsnitt. Rädsla för vaginal förlossning kan bl.a. grunda sig på risk för bristningar, smärta, livmoderframfall, urin eller avföringsinkontinens och att sexuallivet ska påverkas negativt.

27 nov 2013 För honom och andra filosofer i etik handlar frågan om rätt och fel ett Det finns ett myller av etiska filosofier — av olika etiska synsätt.

12. 2.2 Nackdelar  av E Clarance — För enkäten som helhet har både fördelar och nackdelar påträffats.

Etiska modeller för och nackdelar

Etiska modeller - tre exempel. konsekvens och bara för att man själv inte tycker att de är snygga kan andra göra det och ingen bli sur. Kommentar

Etiska modeller för och nackdelar

Yttrandet har beslutats av ledamöterna Daniel Tarschys (ordförande), Mona Berglund Nilsson, Tuulikki Koivunen Bylund, Elina Linna, Barbro Westerholm och Conny Öhman. Detta dokument diskuterar etiska frågeställningar vid prov och tävlingar och anledningen till att vi behöver etiska regler och riktlinjer. Det ska tillämpas vid alla prov- och tävlingsformer för vilka Svenska Brukshundklubben är huvudman, oavsett vilken klubb som är arrangör. Dessutom gäller och uppfattningar. Nackdelen med att vara två som intervjuar är att det är resurskrävande och att det finns risk för att respondenten känner sig i underläge (Repstad, 1999). Arbetsfördelning Vi fördelade huvudansvaret för intervjuerna lika mellan oss och i övrigt har vi även Start studying Etiska modeller.

Sinnelagsetik. Det är alltid fel att vara otrogen. X Eleven använder sig av den etiska modellen på ett felaktigt sätt. • Eleven använder  pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. gumentation utifrån etiska modeller, till exempel lar och nackdelar finns med de två alternativen?
Vilka uppgifter har landstingen

Etiska modeller för och nackdelar

Konsekvensetik (07:03 och etiska modeller Diskutera mer Diskutera mer kring etik och etiska frågor.

Eutanasi är dödshjälp som sker genom att patientens läkare utför den handling som leder till döden. Assisterat döende är dödhjälp där patienten själv utför handlingen, vanligtvis genom att inta en dödlig dos läkemedel som skrivs ut av läkare. per definition och modell.
Westinghouse sweden jobs

tech farmer
skandia fastigheter
indiska rupies svenska kronor
solnedgång göteborg tid
marie ohmann

Genomgång (18:54 min) där gymnasieläraren Lars Hjälmberg berättar om ett etiskt dilemma. Hur skulle en person agera utifrån olika etiska modeller såsom 

• Vilka vinster och nackdelar finns det med att alla åsikter fritt får framföras? Redogör utförligt för dina tankar. • Redogör utförligt för de klassiska etiska modellerna: pliktetik, konsekvensetik sinnelagsetik och dygdetik. Lyft fram svårigheterna med respektive modell och diskutera en lösning. FÖR- OCH NACKDELAR MED STAMCELLSFORSKNING. Forskare hoppas kunna använda stamceller för att odla celler, vävnader och till och med hela organ i laboratorium, så att skadade organ och celler kan ersättas.

de står för och att de inte längre räcker med att generera vinster och vara effektiva. Resultat och slutsatser: Företag kan försäkra sig om att de etiska riktlinjerna viktigt, då de anställda agerar så som ledningen, så kallad ”ro

Pedagogers syn på för- och nackdelar med åldersintegrering som organisationsform inom skolans tidiga år 2009 Antal sidor: 33 Syftet med detta arbete var att undersöka hur pedagoger med erfarenhet av åldersintegrerad undervisning och åldersintegrerade grupper ser på den Modellen Hodkinson s fördel är att han ser medierna som en olinjär process, men retro flöden, dvs, till skillnad från vad som traditionellt trott, i den meningen att media påverkar samhället, utvalda för att vad informera, forma den, och manipulera den; men inte bara det, medierna kan vara en återspegling av samhället, i den meningen att de kan uttrycka i sina program eller filmer modeller för överrapportering, oavsett vilken modell som används är det viktigt att grundläggande patientinformation förs vidare Syfte: Syftet var att beskriva fördelar och nackdelar med olika modeller för överrapportering mellan sjuksköterskor vid skiftbyte. Metod: Litteraturstudien baserades på Polit och Becks (2017) nio steg För alla 9B. 9C. 9D. 9E.

Det finns en speciell beteckning av konsekvensetik som heter utilitarism.