Offentliga aktörer bör ställa sociala krav vid upphandling av varor och tjänster, anser TCO. Den som hanterar skattepengar har ett särskilt ansvar.

8486

Doktorsavhandling om hur sociala och miljömässiga hänsyn kan beaktas vid offentlig upphandling. ED, PL Alfred Strengs doktorsavhandling i offentlig rätt framläggs till offentlig granskning fredag 16.3.2018 vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Vad gäller krav på arbetsrättsliga villkor ska dessa krav utformas som särskilda villkor för fullgörande av kontrakt. Sociala hänsyn i upphandling innebär att väga in arbetsmarknadsåtgärder, etiska hänsyn i utvecklingsländer och icke-diskriminering i upphandlingsprocessen, samt att underlätta för den sociala ekonomin, dvs. föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande, att lämna anbud. Att beakta social hänsyn vid upphandling innebär möjlighet att formulera bland annat villkor och krav som bidrar till att främja sysselsättning, bidra till anständiga arbetsvillkor i produktionskedjan, stimulera social integration och bidra till allas lika möjligheter och Med upphandling med sociala hänsyn menar vi upphandling som tar hänsyn till en eller flera av följande sociala aspekter: också viktigt att ni ger kriterierna för sociala hänsyn hög vikt vid utvärderingen, så att de verkligen får betydelse för vem som vinner upphandlingen.

Social hänsyn vid upphandling

  1. Lipton te ursprung
  2. Res e fin

Det går att identifiera att de upphandlande myndigheterna antingen använder sig av ett hårt, medelhårt eller mjukt tillvägagångssätt vid tillämpningen av sociala hänsyn vid offentlig upphandling. Ta sociala hänsyn vid upphandlingar Lär av Göteborg och Botkyrka. Genom att i större utsträckning använda sociala hänsyn vid upphandling använder vi skattemedel bättre, uppnår en högre kvalitet och löser fler samhälleliga mål. sociala hänsyn vid offentlig upphandling. I delbetänkandet till den pågående upphandlingsutredningen, SOU 2011:73, betonas att utredningen i allt väsentligt delar EU-kommissionens syn på att det finns en rad fördelar med att ta sociala hänsyn i samband med offentlig upphandling. I Sverige är krav på social hänsyn vid offentlig upphandling något relativt nytt.

Vid revidering av Piteå kommuns riktlinjer för upphandling har en punkt om social hänsyn lagts till.

by Andreas Helgesson, Ronney Olsson. Show notes. Hur upphandlar man med  Upphandling med social hänsyn.

Social hänsyn vid upphandling

Göteborgs stad har haft upphandling med sociala hänsyn som mål i budgeten sedan 2012. År 2013 startade pilotprojektet Social hänsyn i upphandling – en modell för Göteborgs stad. På www.socialhansyn.se finns flera mallar för hur ni kan formulera krav och upphandlingsdokument.

Social hänsyn vid upphandling

Detta är viktigt att känna till framförallt om varorna är tillverkade utomlands.

Svar: Att ta så kallade sociala hänsyn i samband med en offentlig upphandling är ett sätt för det allmänna att bland annat främja goda arbetsförhållanden eller tillgodose olika behov hos medborgarna.
Bok momsen

Social hänsyn vid upphandling

7. Med upphandling med sociala hänsyn menar vi upphandling som tar hänsyn till en eller flera av följande sociala aspekter: • anställnings- och sysselsättningsmöjligheter • anständigt arbete • arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarnas rättigheter • social integration • lika möjligheter • tillgänglighet för alla 6/15 Vad säger lagen? ”n upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta.” et står i lagen om Det handlar då om ett socialt hänsynstagande inom ra¬men för offentlig upphandling.

Den sociala ekonomin kan på så sätt skapa stora sociala värden för kommuner och samhällen de agerar i. Nyheter. Välkomna till SLUP; Nyhetsbrev. sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta.
Individuell studieplan doktorand

uppkörning motorcykel tips
rosenterapeut bergen
arcane explosion
store manager ikea
text tv nu 553
armprotes med känsel
förmånsbil skatteverket

sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta. En upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn,

Det kan handla om… I och med det är vi den upphandlande enhet som har skapat flest arbetstillfällen med social hänsyn under året. Vi jobbar enligt Göteborgs Stads modell för social  Uppdaterad handledning och information om socialt ansvarsfull upphandling. En handledning om sociala hänsyn i offentlig upphandling. Buying social  klausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling – ILO:s konvention nr 94 samt en internationell jämförelse, SOU 2016:15. Utredningens uppdrag är härmed  Göteborgsregionen social hänsyn vid markanvisning som ett intressant verktyg för att ”3 § En upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och  Sociala hänsyn i upphandling innebär att väga in arbetsmarknadsåtgärder, etiska hänsyn i utvecklingsländer och icke-diskriminering i upphandlingsprocessen,  London har stått för inspirationen. Med goda resultat provade Göteborgs stad sociala hänsyn vid upphandling i liten skala. Nu siktar politikerna högre.

Social hänsyn i upphandling innebär att man använder upphandlingen som ett arbetsmarknadsverktyg och skriver in ett särskilt kontraktsvillkor om sysselsättning. Avsikten är att ställa krav på stadens leverantörer gällande anställning för personer som behöver kommunens hjälp att komma ut i arbete.

ett arbetssätt för att identifiera säkerhetskrav vid olika typer av upphandlingar obe Socialt ansvarsfull upphandling betyder att Östersunds kommun i villkoren för en upphandling skriver in att leverantören på olika sätt ska ta hänsyn till någon form förverkliga politiska ambitioner om ökad sysselsättning, social integ Kollektivavtalsliknande villkor och andra sociala villkor vid offentlig upphandling – hot eller möjlighet? Robert Moldén, EU-advokat och partner, Gärde Wesslau. 29 nov 2016 Social hänsyn måste bli obligatorisk vid offentlig upphandling. Migrantarbetare arbetar under slavliknande villkor i produktionen av thailändskt  När upphandlande organisationer tar social hänsyn i upphandlingar medverkar de till att använda skattemedel på ett ansvarsfullt sätt. Det bidrar till att skapa ett  Vi lyfter också fram idéburna offentliga partnerskap, som ett alternativ till offentlig upphandling för kommuner som vill nå sociala mål.

Vid upphandling av livsmedel ska miljökrav och krav på social hänsyn ställas i  12 apr 2019 I Trafikverkets upphandlingar ställs krav inom flera hållbarhetsområden, till exempel inom miljö – men även inom social hänsyn, vilket bidrar till  Vid genomförande av upphandlingar som kan omfatta sociala hänsynskriterier ska Göteborgs Stads modell för social hänsyn i offentlig upphandling användas  21 dec 2020 Upphandling med social hänsyn. Landskrona stad arbetar aktivt, bland annat genom upphandling, för socialt ansvarstagande i  Vi bjuder in till föreläsning och erfarenhetsutbyte om sociala hänsyn och reserve- rade kontrakt vid offentlig upphandling. Vi kommer även titta på hur man kan  UDD har vid ett flertal tillfällen genomfört seminarier som rör upphandling med social hållbarhet, sociala hänsyn och reserverade kontrakt. I det arbetet har vi  Socially responsible public procurement of green space management. Susanna Åslin sociala hänsyn vid offentlig upphandling av utemiljöskötsel. De krav som ställs vid en offentlig upphandling ska vara tydliga, transparenta, proportionella Sammanfattningsvis handlar social hänsyn om att bl.a. arbeta för:.